Evlere ve iş yerlerine iklimlendirme ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması adına alınan klimalar yalnızca doğru şekilde montajları yapıldığında performanslarını maksimum oranda sergileyebilir. Klima montajı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler yerine getirildiğinde klimalar; verilen paraları da seçim sırasında yapılan araştırmaları da karşılıksız bırakmaz. Bu nedenle klima montajı hizmeti kaliteli hizmet sunan klima servisi firmaları tarafından karşılanmalıdır.

Klima montajı yapılırken klimanın iç ünitesinin ve dış ünitesinin optimum değerlere sahip yerlere konumlandırılması gerekir. Bunun için her klima montaj servisi öncesinde fizibilite çalışması yapılmalıdır. Klima montajının verimliliğini sağlayan diğer bir aşama da klima tesisatlarının mükemmel bir şekilde oluşturulmasıdır. Yalıtım, kaynak işlemleri, elektrik tesisatı  ve drenaj tesisatı ideal özelliklere sahip bir şekilde tamamlanırsa klima montajının başarısından söz edilebilir.

Klima Montajı Öncesinde Üniteler İçin Yer Belirlenmesi

 • Klimanın iç ünitesinin yeri odayı yukarıdan gören bir konumda belirlenmelidir. Klimanın üflediği havanın odanın tamamına yayılabilmesi için kalın perdeler, büyük eşyalar ve yüksek mobilyalar klimanın önünde bulunmamalıdır.
 • Klimanın iç ünitesine çok yakında bulunan elektronik eşyalar klima verimliliğini de diğer elektronik eşyaların çalışmasını da olumsuz bir şekilde etkileyebilir.
 • Klimanın iç ünitesinin monte edildiği duvarın sağlamlığı da düşünülmesi gereken faktörler arasında yer alır. Duvar sağlam değilse klima sahiplerinin güvenliği olumsuz yönde etkilenebilir.
 • Klimanın iç ünitesi doğrudan oturma alanının karşısına monteedilmemelidir. Bu gibi bir tercih odada bulunan kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Klimaların iç ünitesi monte edilmeden az önce belirttiğimiz tüm unsurların gözden geçirilmesi gerekir. Ancak bütüncül bir klima montajı hizmeti, iç ünite için yer belirlenmesinden daha kapsamlıdır. Nasıl ki iç ünitenin monte edileceği yer klima verimliliğini ve kullanıcı güvenliğini etkiliyorsa; dış ünite montajının da kendine has kuralları olduğu unutulmamalıdır.

 • Klimanın dış ünitesinin montajı yapılmadan bu ünitenin ağırlığı ve boyutu hesaplanmalıdır. Sadece ağırlığını kaldırabilecek denli sağlam yerler montaj sırasında değerlendirilmelidir.
 • Klimanın dış ünitesinin mümkün olduğunca kuytu ve dış hava koşullarından etkilenmeyecek yerlere monte edilmesi gerekir. Caddeye bakan cephelere monte edilen klimalar hava kirliliğinden ve egzoz gazlarından olduğu kadar güneş ışığından da etkilenebilir. Çok tozlu mekanların klimaların dış ünitesine zarar verebileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Klima montajının ilk aşaması yani yer seçimi belirlendikten sonra klima montajına başlanabilir. Klima montajı sırasında; bu hassas elektronik cihazların çalışması için gerekli tüm tesisat bağlantılarının yapılması gerekir.

 

Klima Montajı Sırasında Tesisat Bağlantılarının Doğru Yapılması Gerekir

Klima; günümüzde yaygınlıkla kullanılan bir teknoloji olsa da özünde birden fazla tesisat barındıran komplike bir yapıya sahiptir. Klimanın verimli çalışabilmesi için;

 • İç ve dış ünite arasında yalıtımlı bir bakır boru tesisatının kurulması gerekir.
 • Bakır boru tesisatı oluşturulurken borunun yetişmemesi durumunda su sızdırmayacak şekilde sağlam bir kaynak işleminin başlatılması gerekir.
 • Klimanın iç ve dış ünitesi arasındaki tesisatın yalıtımı sağlanmalıdır.
 • Klima montajı sırasında drenaj tesisatının kusursuz yapılması g Klima arızalarının çok büyük bir kısmının drenaj tesisatındaki aksaklıklar nedeniyle oluştuğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
 • Klima montajının başarısını belirleyen diğer bir unsur da elektrik tesisatıdır. Bu tesisatın kurulumda yapılabilecek en ufak hata üniteler arasındaki sinyal mekanizmasına zarar verebilir. Bu nedenle kablo seçimi kadar bağlantı doğruluğuna da önem verilmelidir.

Klima Montajı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
5 Kullanıcılar (4 Oy)
Değerlendirme

(4 Oy)

Değerlendirmede bulunun.